Vijverplanten

Vijverplanten

Een bloeiende, goed functionerende vijver is rustgevend en werkt aantrekkelijk op al het leven in de omgeving. Het biologische evenwicht in het water speelt daarbij een belangrijke rol. Met de keuze uit de vele planten, die tegenwoordig in de handel te koop zijn, kan elke plantenliefhebber zijn eigen waterwereld creëren. Hierin wordt de vijverliefhebber gesteund door een overzichtelijk schema waarin is aangegeven welke soort planten waar in de vijver komt te staan.


De vijver is verdeeld in 6 beplantingszones, die allemaal met de diepte in uw vijver te maken hebben en elkaar uiteraard overlappen.

 

In zone 1 staan de oeverplanten.
In zone 2 staan de moerasplanten variërend in diepte van 0 tot 15 cm onder water.
In zone 3 staan de waterplanten variërend in diepte van 0 tot 40 cm onder water.
In zone 4 staan de waterlelies / Lotus / Gele plomp variërend in diepte van 40 tot 120 cm onder water.
In zone 5 staan de zuurstofplanten variërend in diepte van 40 tot 120 cm onder water.
In zone 6 vindt u de drijfplanten die aan het wateroppervlak drijven.

 


De planten die u koopt zijn voorzien van een etiket waarop u kunt zien op welke plaats de plant in uw vijver gezet moet worden.

 

Oeverplanten.

Deze planten staan om de vijver in gewone tuingrond. De grond is vrij droog tot vochtig en zal alleen bij een flinke regenbui of bij overstroming van de vijver erg nat worden. Het is erg mooi om de oeverplanten qua vorm en hoogte zo te kiezen, dat er een geleidelijke overgang naar de vijverbeplanting ontstaat. Een mooie overgang naar de vijver kunt u maken door bijvoorbeeld een keienlaag aan te brengen die in de vijverrand doorloopt. U kunt eventueel met de keien ook de folierand of de rand van de vaste kuip camoufleren. De beplanting kan gewoon tussen de keien worden aangebracht, zodat het lijkt alsof de planten het water ingroeien, dit levert een heel natuurlijk effect op.

 

Moerasplanten.

Meteen over de vijverrand begint de natte oever ofwel het moerasgedeelte. Het vijverwater heeft hier immers vrij toegang en zal de grond nat houden. Voor deze planten is een standplaats van 0 cm tot circa 15 cm onder water acceptabel zoniet noodzakelijk. Bij deze soorten is altijd een tolerantie voor de waterdiepte aangegeven. Hoofdzaak is dat u uw moerasplantenbegroeiing goed onderhoudt en dat het minder snel een warboel wordt. Om de snelle groeiers een beetje in te perken, is het verstandig om de planten in zogenaamde vijvermanden te plaatsen.

 

Waterplanten. 

Vanuit de zone van de moerasplanten komen we bij de zone van de waterplanten. Dit zijn de planten die zeer geschikt zijn voor de wat diepere delen van de vijver. Deze planten moeten met de wortels in het water staan. Ze mogen ook geheel onder water komen te staan tot ongeveer 40 cm onder water. U kunt hierbij weer gebruik maken van vijvermanden. Deze manden kunt u vullen met vijver-aarde of substraat en dit afdekken met grind.

 

Waterlelies / Lotus / Gele plomp.

Tenslotte is er het diepe deel van de vijver, hierin vinden we onder andere de waterlelies. Waterlelies wortelen op de bodem van de vijver en geven de voorkeur aan rustig, stilstaand water. Waterlelies zorgen voor schaduwpartijen onder hun bladeren, waardoor algengroei wordt tegengegaan. Overdag is de waterlelie een genot om naar te kijken, maar bij somber weer en gedurende de nacht sluiten de bloemen zich weer. De diepte waar we de waterlelie moeten plaatsen staat aangegeven bij de verschillende soorten. Dit kan variëren van 40 tot 120 cm onder water. Dus voor iedere soort vijver is er wel een geschikte waterlelie. Waterlelies worden meestal in vijvermanden geplant en zo op de bodem van de vijver, bak, trog of kuip gezet.

 

Zuurstofplanten. 

De zuurstofplanten horen net als de waterlelies in de diepere delen van de vijver. Zuurstofplanten halen grote hoeveelheden voedingsstoffen uit het water en zorgen daarmee voor voedselarm water, waarin algen nog maar weinig kans van leven hebben. Zuurstofplanten hebben tot functie het produceren van zuurstof. Die zuurstof wordt voor een deel door het water opgenomen. Het water wordt daardoor zuurstofrijker en dat helpt weer om de gezonde, natuurlijke afbraakprocessen van afvalmateriaal in de vijver beter te laten verlopen. Dit voorkomt rotting in de bodemlagen van de vijver. Deze planten zijn verkrijgbaar als opgepotte planten en als losse bosjes. U kunt de bosjes planten in manden met vijver-aarde of substraat en deze dan afdekken met grind. Advies is om 5 bosjes per m3 te gebruiken.

 

Drijfplanten.

Deze planten drijven los op het water. Ze worden niet geplant, maar gewoon in het water gelegd. Ze vormen wortels om voedsel uit het water te halen en niet om zich te hechten. De drijvende planten hebben een belangrijke rol in de vijver. Ze verminderen de invloed van zonlicht in het vijverwater en onttrekken er ook nog eens flinke hoeveelheden voedingszouten aan. Hier door wordt algengroei tegen gegaan. Drijfplanten kunnen zich snel vermeerderen, haal dus af en toe wat planten uit de vijver om deze niet geheel dicht te laten groeien. Aangeraden wordt om altijd tweederde van het wateroppervlak vrij te houden van bedekkende planten.

Loading...
Loading...